Rubicon Logo

NYHETER

Omvandling av BTA. All dokumentation är bolagsverket tillhanda och att vi hoppas ärendet är klart nästa vecka. Omvandling från BTA till aktie sker snarast efter det.

VÅRA PRODUKTER